Forum 2.0

3600 Die Woord vir inspirasie

Nee, die Skrif sê: “Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart.” En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig: Rom 10:8 NAV

As ons gereeld die Bybel lees, sal ons goeie Bybelkennis opdoen. Dis baie belangrik. Die Woord behels egter meer as net feitekennis. Ons wil immers nie net hoor wat die Bybel oor die algemeen sê nie, maar wat die Bybel vir MY sê! Uit die Woord wil ek verstaan dat die Here vir MY bemoedig of troos, vir MY herinner aan sy trou, vir MY lei op ‘n gegewe weg. Hoe hoor ek daardie subjektiewe, spesifieke Woord aan my? Wel, as jy lees, lees met die innerlike vraag: “Here, wat sê U vir MY?” Lees dan met verwagting. Let op dit wat besonders tot jou spreek. Herhaal dit ‘n paar keer – laat dit insink en jou inspireer. Onthou egter dat God se spesifieke Woord nie teenstrydig kan wees met sy algemene Woord nie. Dis steeds net sy algemene Woord wat spesifiek op JOU lewe van toepassing word!

Here, wat is u Woord vir my, vandag? Wat is u boodskap? Help my om dit reg te verstaan. Amen.

Hoor die Here praat – in sy Woord!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –