Forum 2.0

3608 Leer bid: vir sý dinge

So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Mat 6:9-10 NAV

Jesus se dissipels het Hom gevra om hulle te leer bid, soos Johannes ook sý dissipels geleer het. Daarop leer Jesus hulle die ‘Ons Vader’, wat dus ook Jesus se lering oor gebed is, sy ‘gebedskursus’. Dit leer ons alles oor gebed! Die eerste les wat ons uit die ‘Ons Vader’ leer, is dat ons gebed nie by onsself moet begin nie, maar by Hom. Vergeet dus eers van al jou behoeftes en rig jou gedagtes op die Hemelse Vader. Bid oor die eer van sy naam, met ander woorde loof en dank Hom eers oor sy grootheid en goedheid! Bid dan oor sý dinge: sý koninkryk en sý wil. Gebed wat só begin verander ons en verander ons gebed: dit bring ons in lyn met God, met wat vir Hóm belangrik is, met sý wil vir ons. Onthou, ons doel is nie om ons wil vir God te sê nie – dis om sý wil vir ons te hoor!

Here Jesus, dankie vir U lering oor gebed. Help my om minder self-gerig te bid en meer God-gerig. Amen.

Bid God se dinge voor jy jou eie dinge bid!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –