Forum 2.0

3609 Leer bid: vir vandag

Gee ons vandag ons daaglikse brood. Mat 6:11 NAV

Jesus leer sy dissipels die ‘Ons Vader’ – dis sy ‘gebedskursus’ aan hulle! Daaruit leer ons dat ons eie gebed eintlik verkeerd-om is. Waar óns gebed gewoonlik suiwer oor ons eie behoeftes gaan, leer Jesus ons dat gebed by God begin. Eers nadat ons oor sý lof en eer gebid het, oor sý koninkryk en sý wil vir ons, is ons gereed om ons eie behoeftes te bid. Dis verbasend dat Jesus AL ons fisieke behoeftes in die enkele sin van hierdie vers afhandel: asof ons behoeftes volgens God veel minder is as wat ons dink! Ons leer egter hier dat ons vir vandag sal leef, dat ons vir vandag sal bid en vir vandag sal vertrou. Dan sien ons ook dat dit hier gaan om die basiese, die noodsaaklikhede. Die groot troos vir ons is dit: God ken ons behoeftes beter as ons self!  As ons dan oor ons behoeftes bid, moet ons veral DIT bely!

Here, ek kan nie anders as om my hart voor U uit te stort nie! Nogtans is ek dankbaar dat U my behoeftes beter ken as ek self. Amen.

Bid vir vandag, vertrou vir vandag!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –