Forum 2.0

3612 Begin om te bid

Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen. Mat 14:23 NAV

Jesus leer ons om die teenwoordigheid van God dikwels op te soek – dis onontbeerlik vir ons geestelike groei. Die DAT van ons tye met God is dus baie belangrik. As ons egter vra HOE ons gebed in ons lewe moet inkorporeer, moet ons prakties wees. Aangesien die Skrif nie presiese voorskrifte gee nie, moet ons doodeenvoudig in ‘n realistiese gebedsritme ingroei wat vir ons sal werk. Een ding kan jy maar weet: dit sal dissipline verg, want dissipline is ‘n noodwendige deel van dissipelskap. Jy sal dus iewers iets moet opoffer! Kry vir jou ‘n “heilige tyd” en doen moeite om daarby te hou, asook ‘n “heilige ruimte”: ‘n plekkie waar jy God se teenwoordigheid gereeld kan opsoek. Maak dit vir jou mooi: by die venster, met jou Bybel daar, dalk ‘n prent van Jesus. Steek ‘n kers aan en betree SY teenwoordigheid. Spoedig sal dit  jou rustyd word, die oase van jou dag. Hoe wonderlik!

Vader, ek sien inderdaad daarna uit om met U te ontmoet. Help my om ‘n ritme daarvoor te vin d, om tyd te máák daarvoor! Amen.

Máák tyd vir gebed!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –