Forum 2.0

3615 Goeie grond in die hart

Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes: soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig. Mat 13:23 NAV

As volgelinge van Jesus moet ons leer om sy stem te herken – soos skape wat die Herder volg as Hy roep. Hoe hoor ons egter sy stem in die praktyk? Wel, die eerste en belangrikste manier hoe ons die Here hoor praat is deur sy Woord. As ons sy Woord lees – op ons gewone leesplek, nie deur heen en weer te blaai nie – sal die Heilige Gees dit vir ons kom lewend maak. Dit wat ons lees sal tot ons spreek in ons hart – ek sal wéét dat God ook met MY kom praat het! Waarom gebeur dit dikwels nie? Wel Jesus sê dis “goeie grond” wat vrug vir die Woord oplewer – die ander grond minder so. Daar is goeie grond vir die saad van die Woord in ons hart as ons vir die Here se inspraak gereed is. Daarom moet ons die Skrif altyd lees met die gesindheid: Here, wat sê U vandag vir MY?

Here, wat sê U Woord vandag vir MY? Lei my om nugter en verantwoordelik, maar ook werklikwaar en inderdaad, U Woord vir MY raak te lees! Amen.

Lees die Woord – vir JOU!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –