Forum 2.0

3616 Let op die omstandighede

Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Hand 16:6 NAV

As kinders van God moet ons leer om sy leiding te onderskei. Dit gebeur meestal as ons besef dat die Woord nou met MY praat! Ons moet ook kan let op wat die omstandighede vir ons sê. Hier sien ons byvoorbeeld dat Paulus en Timoteus verhinder is om in Klein-Asië te preek. Dalk het hulle die stem van die Gees meer direk gehoor, maar dit kon ook wees dat hulle die wil van die Here uit die omstandighede afgelei het. Dit gebeur dikwels. Soms is die deure eenvoudig toe en kan ons nie verder nie. Soms herken ons die groter trajek waarop ons lewe is en kan ons onderskei waarmee God besig is. Soms kan ons gewaarword waar daar seën is, of vrug – en waar dit eenvoudig ontbreek. Krisisse en trauma praat baie hard met ons! Vra dus na die Here se wil as jy voel die omstandighede praat met jou. Bid daaroor, bespreek dit met ervare gelowiges.

Here, help my om my omstandighede wyslik te lees. Ek wil in hierdie situasie en seisoen U wil herken, U doel bereik en U eer met my gedrag! Amen.

Vra: Wat sê God deur my omstandighede?

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –