Forum 2.0

3617 Onderskei God se wil

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. Rom 12:2 NAV

Dis nuttig om te onderskei tussen ‘leiding’ (guidance) en ‘onderskeiding’ (discernment). Leiding is iets wat God doen, maar onderskeiding is iets wat ons doen. Leiding is meer direk en beslis, terwyl onderskeiding meer tentatief en “in geloof” plaasvind. Ons soek dikwels na God se leiding (en maak dikwels foute in die verband), terwyl ons eintlik eerder moet groei in onderskeiding. Hoe onderskei ons God se wil? Wel, as ons ná aan die Here leef en Hy ons denke vernuwe, soos Paulus hier sê, is dit die beste vertrekpunt. Dan moet ons ook die Skrif ken, terwyl persoonlike en geestelike volwassenheid beslis nodig is. As ons dan voor moeilike situasies kom, of keuses in ons lewe, kan ons – saam met ander, volwasse gelowiges – onderskei watter beginsels of waarhede ter sprake is, watter prioriteite moet geld, wat Jesus sou doen. Dan neem ons ons besluit dáárop, gelowig en biddend. Só werk onderskeiding.

Here, vernuwe my denke, sodat ek ú wil kan onderskei. Ek kan insien dat ek met my ou denke telkens slegs my eie wil sal vind! Amen.

Onderskei die wil van God vir jou!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –