Forum 2.0

3618 Hoor die innerlike stem

Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Rom 8:16 NAV

Ons beleef die inspraak van die Here op verskeie maniere: hoofsaaklik deur die Woord, maar ook deur die omstandighede te onderskei. Dan is daar wel iets soos die stem van die Gees in ons hart, waarvan Paulus ook hier praat – die “innerlike getuienis”. Dit kom soms na ons toe as ‘n skielike, sagte, maar duidelike indruk, iets wat jou “te binne skiet” – nie deel van ons gewone gedagtes nie, nie uitgedink nie. Soms, as ons daarvoor wag, is dit ‘n beeld, ‘n prentjie van hoe iets verstaan moet word. Daarmee saam is daar die oortuiging dat dít nou van die Here was: net ‘n wete of ‘n gevoel van deurbraak, verrassing. Ag natuurlik, met hierdie tipe ding kan ons baie foute maak (ai, en ons doen ook), maar laat ons volgende keer daaroor waarsku. Laat ons vandag net eers dít bevestig: die Here praat, ons moet leer om te luister!

Here, leer my U stem! Ek weet dis ‘n moeilike saak, maar as U volgeling wil ek hiermee groei. Lei my op ‘n volwasse pad wat dit betref. Amen.

Oefen om God se stem te hoor!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –