Forum 2.0

3619 Kry die groot prent

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Rom 8:14 NAV

Paulus skryf dat ons nie die wet van Moses kan hou nie, maar ons eerder deur die Heilige Gees moet laat lei. Dan sal ons die lewe leef wat God wil hê! Dis dus belangrik dat ons Geesvervuld sal wees en ook sy leiding sal leer ken. Die Heilige Gees gebruik veral die Woord om ons te lei, maar van tyd tot tyd – byvoorbeeld met groot besluite in ons lewe – het ons die behoefte aan meer spesifieke leiding. Dan moet ons dit rustig en volwasse benader. Ons moet tyd neem en ook ons eie begeertes ken. Leiding is ‘n omvattende saak, soos ‘n legkaart waarvan die stukke saam een prentjie vorm. Die Here se Woord, die omstandighede, ons innerlike leiding, die wysheid van ons geestelike mentors en die vrede in ons hart moet ooreenval om ‘n beeld te vorm van God se wil vir ons. Ons kan nie net op grond van een aspek verreikende besluite neem nie!

Here, leer my om rustig en volwasse met u leiding om te gaan. Verhoed dat ek impulsiewe besluite neem en dan sê: die Here het gesê. Amen!

Wees volwasse oor God se leiding!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –