Forum 2.0

3620 ‘n Gemeenskapsaak

Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: “Sonder Barnabas en Saulus vir My af om die werk te doen waarvoor Ek hulle geroep het.” Hand 13:2 NAV

Ons is hopeloos te individualisties. In Bybelse tye het mense in gemeenskappe geleef: as ‘n familie, ‘n gemeente, ‘n stam, ‘n volk. In die Bybel was God se leiding aan mense gewoonlik ook ‘n gemeenskapsaak: IN die gemeenskap, VIR die gemeenskap. As ons dus self die leiding van die Here soek, moet ons ons eie geestelike gemeenskap betrek, want hulle korrigeer wat ons van die Here hoor en gee konteks daaraan. Deel dus jou behoefte, en dit wat jy as leiding beleef, met jou geestelike vriende of jou leraar of mentor. Laat hulle saam met jou bid en saam onderskei wat God se wil is. As jy nie ‘n geestelike gemeenskap het nie, SOEK een, KRY mentors – ONTWIKKEL gemeenskap! Christenskap is nie net ‘n privaat-saak nie, dis ‘n verhoudingsaak, ‘n gemeenskapsaak. Ons doen dit in die groep! Ons behoort immers aan die Liggaam van Christus, aan sy Kerk.

Here, help my om in geestelike gemeenskap met ander te lewe, om u leiding dáár af te spieël, om u leiding deur ánder te beleef. Amen.

Deel jou leiding met jou mentors!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –