Forum 2.0

3623 Die Gees is God in ons

Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. Joh 15:26 NAV

Moenie aan die Heilige Gees dink as een of ander krag nie. Sien die Gees maar net as God in jou. Die Heilige Gees is die “Gees van God”, maar ook die “Gees van Christus” – so, DEUR DIE GEES is dit steeds die Hemelse Vader en die Here Jesus wat in ons leef en werk. Daar is immers net een God en as Hy werk, werk Hy as Vader, Seun en Heilige Gees, altyd sáám, altyd één. Veel meer kan ons nie werklik verstaan nie – en elke verduideliking oor die Drie-Eenheid is onvoldoende! Wat ons egter moet verstaan is dat God persoonlik in ons harte kom inwoon om ons vir ewig vas te hou, te help, te bekragtig, te bemoedig, te lei. Ons word nooit alleen gelaat nie! Inteendeel, God het in ons beheer kom neem, persoonlik verantwoordelikheid kom aanvaar – DEUR SY GEES. Daarom is die Heilige Gees die waarborg dat ons die doel sál bereik. HY sal daarvoor sorg!

Dankie Here, dat U deur u Gees in my woon en dat U deur u Gees verantwoordelikheid aanvaar vir my en vir my lewe. Amen.

Weet dat God by jou is – deur sy Gees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –