Forum 2.0

3626 Vol van die Gees, maar leeg

Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Efes 5:18 NAV

Ons dink dikwels aan “Geesvervulde” Christene as die wat ‘n stappie verder gegaan het as die “gewone” Christene – asof dit iets ekstra is aan die EINDE van ons dissipelskap. Geesvervulling is egter belangrik vir die BEGIN van ons dissipelskap, want ons kan nie in eie krag dissipels wees nie. Ons moet dus so gou as moontlik leer hoe om deur die Gees te leef. Oor Geesvervulling moet ons byvoorbeeld weet dat ons nie vol kan wees van onsself EN van die Gees nie. Volheid van die Gees gaan saam met leegheid van my self. My eie wil en begeertes werk téén die Gees se beheer in ons! Dis die een of die ander. Ons moet dus ons eie begeertes en wil leer ken, sodat ons dit aan die Here kan gee, as dit teen sy wil indruis. As jy elke dag op die Gees staatmaak, sal daardie proses plaasvind. Dan sal jou lewe begin wys wie in beheer is!

Here Jesus, U is die Meester van my lewe, nie ek nie. Kom met u Gees en spreek elke area aan waar U NIE in beheer is nie. Amen.

Kies: jou wil of God se wil?

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –