Forum 2.0

3627 Dis Gees of dis vlees

En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Rom 8:8-9a OAV

Geesvervulling is belangrik, want God wil belangrike werk deur ons doen en ons staan in sy pad! Ons is so vol van onsself dat ons dink die geestelike lewe gaan oor ONS, God is daar om ONS te seën, die Heilige Gees is daar om ONS te bekragtig met oulike gawes. Ai, dis juis omdat ons so ekkig en “vleeslik” is (soos Paulus dit ook noem) dat ons Geesvervulling nodig het. Die Gees werk TEEN die vlees in ons lewe – dis OF vlees OF Gees by ons, sê Paulus. Hoe werk dit prakties? Wel, ons moet daagliks aan God se beheer oorgee, daagliks vra dat SY wil deur ons sal werk en daagliks met Hom meewerk deur ons ekkigheid te kruisig. Dit gebeur elke keer as ek kies om my eie wil vir sy wil op te offer. Die werk van die Gees is om JESUS werklik as HERE by my te vestig – DIT is die doel van Geesvervulling!

Hemelse Vader, my lewe gaan oor U wil, nie myne nie. Kom, Heilige Gees, maak Jesus meer in my lewe. Amen.

Gee beheer af aan die Gees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –