Forum 2.0

3628 Wandel deur die Gees

Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Gal 5:24-25 OAV

Soos ons daagliks oorgee aan die Heilige Gees ontwikkel ons ‘n “wandel” met Hom, ‘n lewenswyse wat op God gerig is. Hoe lyk so ‘n lewe? Wel, ‘n Geesvervulde lewe is een wat geleef word uit God se teenwoordigheid uit. Dis ‘n lewe wat let op wat God doen: in wat gebeur en nie gebeur nie, in ons suksesse en mislukkings, in gebedsverhoring asook in God se stiltes. Dit vra: Wat leer U my, Here? Waarheen trek U my? Wat is die groeipunt in hierdie saak? Hoe moet ek reageer sodat U geëer word? Op die manier verander ons: waar ons eers selfgesentreerd en vals was, hard en hoogmoedig, word ons nou sagter, genadiger, meer volwasse. Ons word égter, oper, mensliker (onthou, nie kunsmatiger, “godsdienstiger” of vleesliker nie)! Nee, die Gees van Christus sal oor ons lê soos ‘n kleed – ander sal HOM in ons oë sien en in ons woorde hoor. O, ek wil dáár wees!

Kom, Here Jesus! Maak my soos U deur u Gees. Meer van U, Here – minder van myself! Amen.

Besluit dat jy só wil wees – soos HY!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –