Forum 2.0

3630 Die kragveld van die Gees

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Hand 1:8 NAV

In die Skrif sien ons dat die term “Geesvervulling” veral die nuwe Geesgedrewe lewe beskryf. Dit het egter ook ‘n ander betekenis: in Handelinge sien ons dat Geesvervulling ook ‘n kragwerk in ons lewens kan behels, ‘n geestelike ervaring. Dit gebeur nog steeds! Moenie glo dat die Heilige Gees noodwendig aan ons eie verwagtings van paslikheid moet voldoen nie. Nee, Hy doen wat Hy wil! Net so min as wat ons ‘n spesifieke ervaring moet najaag, net so min moet ons sê dat die Gees nie só of só mag optree nie, want die Bybel en die ervaring getuig anders. Het jy krag van God nodig om te doen wat jy moet doen? Vergeet dan alle voorskrifte. Wees oop teenoor die Here, vra Hom om jou te bekragtig vir jou geestelike of gewone lewe, vir jou getuienis of dienswerk en laat Hy dan doen wat Hy wil. Aanvaar wat Hy ook al doen en gaan leef in sy krag!

Here, U kan met my doen wat U wil, want U is God. Gee vir my wat ek nodig het om ‘n effektiewe instrument in U hand te wees! Amen.

Gaan staan in die kragveld van die Gees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –