Forum 2.0

3632 Aanbidding is my behoefte

Jesus antwoord hom: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Mat 22:37 NAV

Aanbidding is om God as God te erken en voor Hom te buig met ons lewe. Dis nie soseer ‘n verstandelike instemming dat God God is nie, maar ons hart se reaksie op Hom. Aanbidding is herkenning, dis ontsag en verwondering, meevoering. Aanbidding is uiteindelik altyd oorgawe, die neerbuig van ons hart. Ons is gemaak om te aanbid: alhoewel ons van nature van God wegloop is daar iets in ons wat bly verlang na Hom. Augustinus het gesê: Ewige God, U het ons vir Uself gemaak, daarom bly ons harte rusteloos totdat dit in U rus gevind het. Ja, ons glo elke mens het ‘n behoefte na Hóm in die hart, elkeen soek eintlik na Hóm – alhoewel dit gemasker word in die drang na geld, goed, geluk en sulke dinge. Het jy wel vir God gevind? Goed so! Dan kan jy gereeld voor sy troon buig – dáár is jou hart se rus.

Here, my hart se behoefte is inderdaad na U. Voor U troon vind ek my rus! Amen.

Soek jou rus voor God se troon!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –