Forum 2.0

3633 Gaan op ‘n reis – troon toe

Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen! Openb 7:12 NAV

Die konsepte van danksegging, lofprysing en aanbidding oorvleuel, maar elkeen het ook sy eie klem. Trouens, sáám maak hulle ‘n reis na God se troon toe wat ons soos volg kan beskryf:

  • DANKSEGGING is om Hom te dank vir wat Hy vir my gedoen het. Dit spruit uit konkrete gebeure in my lewe, waaroor ek dankbaar voel en Hom wil eer.
  • LOFPRYSING, waarvan die toonaard blymoedig en jubelend is, gaan meer oor God as oor my. Dit juig oor SY goedheid en grootheid, SY dade en SY wese, ongeag of ek iets van Hom ontvang het of nie. Lof bring my egter – omdat ek in geloof op HOM fokus – in God se teenwoordigheid.
  • AANBIDDING kan net voor God se troon gebeur. As ek sy teenwoordigheid beleef, wil ek noodwendig voor Hom buig. Aanbidding gaan suiwer oor verwondering en ontsag, en oor die oorgawe van my lewe.

Sien jy die reis – troon toe? Reis troon toe as jy weer bid!

Here, ek dank U vir wat U vir my beteken. Ek loof U vir u grootheid en goedheid! Ek buig voor U, Here, in aanbidding – U is my God. Amen.

Kom by aanbidding uit!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –