Forum 2.0

3634 Die dissipline van lof

Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. Heb 13:15 NAV

‘n Dissipel leef met dissiplines, dis ongelukkig ‘n feit. Dis twee kante van dieselfde saak. Ons beleef dissipline as onaangenaam, maar die feit is dat ons sonder dissipline nie kan groei nie, op geen terrein van die lewe nie! So ook met die geestelike lewe. As ons dus opgeroep word om die Here te loof – regdeur die hele Skrif – moet ons daaraan gehoor gee as geestelike dissipline, as gehoorsaamheid. As ons dit dan doen, byvoorbeeld deur in elke gebed eers op sy lof te fokus, soos Jesus ons leer, sal ons dadelik die voordeel daarvan ontdek. Dán sal ons besef dat lof ons geloof sterk maak, dat lof die aanval van die vyand afweer, dat lof ons in God se teenwoordigheid bring. Lof gaan oor Hom, het ons gesê. Dis die waarheid, maar die voordele is alles ons s’n! Kom dus by ‘n gereelde lof-offer in jou lewe uit.

Here, ek bring U vandag my offer van lof. U is vir my ‘n wonderlike en goeie God! U gee werklik sin aan my lewe – ek prys U daarvoor! Amen.

Bring daagliks jou offer van lof!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –