Forum 2.0

3636 Aanbidding in my gees

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Joh 4:24 OAV

Jesus leer die Samaritaanse vrou dat aanbidding nie oor uiterlikhede gaan nie. Die Samaritane en die Jode het beide baie seremonies en rituele gehad waarmee hulle God aanbid en gedien het. Uiterlike aanbidding  beteken egter niks as dit nie gedryf word deur ‘n hart wat sáám aanbid nie. Ware aanbidding begin by ‘n hart wat na God soek, wat God liefhet – wat Hom gráág wil behaag en gehoorsaam! Ware aanbidding vloei uit ‘n hart wat deur die Heilige Gees beweeg word. Laat jou hart dus oorloop van verwondering en lof en aanbidding as jy oor die Here dink, as jy bid of sing. Enige-iets word dan aanbidding as jou hart in aanbidding is: jou kuns, jou musiek, jou dienswerk – ja, jou deelname aan die openbare godsdiens. Laat die Heilige Gees egter jou HART aan die brand steek, laat jou gees in jou smelt van sy teenwoordigheid, DAN sal jy waarlik aanbid, waar jy ook al is.

Heilige God, steek my hart aan die brand  vir U – maak my hele lewe u offer! Amen.

Aanbid God uit ‘n hart wat brand!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –