Forum 2.0

3637 Aanbidding in waarheid

God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Joh 4:24 NAV

Jesus sê vir die Samaritaanse vrou dat God “in gees en waarheid” aanbid moet word. Wat beteken dit egter dat ons God “in waarheid” moet aanbid? Wel, die waarheid wat Jesus vir die vrou onderstreep is dat Hy die Messias is, die Christus. Ware aanbidding tot God sou voortaan deur Christus gaan – dit sou Christelike aanbidding wees – dís wat Hy bedoel! Ware aanbidding vind ons vandag in sy kerk: waar die Woord eenvoudig en reguit gebring word, waar Jesus geëer en gedien word en waar die vrug van die Gees duidelik blyk. Die kerk BLY die Liggaam van Christus, dit BLY die gemeenskap van gelowiges, dit BLY God se instrument op aarde. Wees daar en wees deel! Gaan aanbid intensioneel: geniet die gemeensaamheid, sing met lof in jou hart, sê hartlik amen op die gebed, luister na wat God jou wil leer, bly agter vir tee… As jou hart opreg is, is dit alles ware aanbidding!

Here, dankie vir U kerk en vir my kerk. Heilige Gees, help my om met ‘n hart vol aanbidding te gaan, te sing, te bid, te hoor, te doen. Amen!

Aanbid God in sy kerk!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –