Forum 2.0

3638 Aanbid van binne na buite

Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Mat 6:17-18 NAV

Jesus maak dit duidelik dat uiterlike godsdiens alleen nie is wat God vra nie. Om godsdiens te beoefen of nougeset te leef is sinloos as ons hart ver van die Here is! As ons hart egter opreg is, is godsdiens sinvol. Onthou, Jesus is nie gekant teen godsdienstige gebruike of tradisies as sulks nie. Inteendeel, sy eie godsdiens was baie tradisioneel en gereguleerd, met gereelde gebedstye, vastye, byeenkomste en feeste. Ons kan mos ook weer nie nét ‘n hart vir God hê, wat geen praktiese uitdrukking het nie! Nee, dit is juis belangrik dat daar by ons ‘n alledaagse geestelike lewe ontwikkel. Dit gee ons lewe ‘n geestelike ritme as ons gereeld kan lees en bid, die byeenkomste bywoon of ‘n sabbatdag inruim. Dit is sinvol as julle mooi gesinstradisies het, of as jy jou verhouding met die Here punktueer met persoonlike gewoontes of simbole – solank dit jou hart tot aanbidding bring!

Help my, Here, om ‘n geestelike lewe te ontwikkel wat my hart laat aanbid, wat my verhouding met U sal bou. Amen.

Laat jou aanbidding van binne na buite vloei!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –