Forum 2.0

3639 'n Lewe van aanbidding

Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde. Openb 22:13 NAV

Wat is die geestelike lewe? Dis bloot die gewone lewe, geestelik geleef! Ons dink soms dat die geestelike lewe die dinge is wat ons doen as ons in die kerk is of as ons bid – dit wat te doen het met godsdiens.  As dit so was, sou dit dalk so ‘n honderdste van ons lewe behels het. Nogtans wil die Here ons HELE lewe oorheers! Ook ons verhoudings, werk en ontspanning, selfs ons politiek en finansies staan onder sy beheer en is dus geestelik van aard. Selfs die manier hoe ons met vreemdelinge omgaan of in die verkeer bestuur is deel van ons geestelike lewe! Jou geestelike lewe dek jou hele lewe! Trouens, dis juis IN die wêreld, by die werk, om die vuur, in die verkeer dat ons moet uitleef wat ons glo. Nee, alles is geestelik, hoor – élke daad moet die Here eer. Jou hele lewe kan ‘n lewe van aanbidding word.

Here Jesus, ek bid dat elke daad van my in u wil sal wees, dat ek met my hele lewe voor U sal buig, dat alles wat ek doen U eer. Amen.

Laat alles in jou lewe voor die Here buig!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –