Forum 2.0

3640 Geloof is die sleutel tot God

As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon. Heb 11:6 NAV

As volgelinge van Jesus moet ons leer om MET geloof en IN geloof te leef, want die lewe van ‘n volgeling is ‘n geloofslewe. Geloof is die sleutel tot God, want slegs die wat glo dat God bestaan en Hom soek, sal Hom vind, sê die Woord hier. Sommige wil eers “bewyse” vir God sien voor hulle sal glo, maar dit werk nie so nie. Dis nie ‘n kwessie van sien-is-glo nie, maar van glo-is-sien! Net gelowiges vind God en vind al hul “bewyse” vir Hom in ‘n Godgevulde lewe. As ons glo, gebeur immers wonderlike dinge, want die een wat glo en soek word “beloon”, sê ons vers – met God self!  Ons vind HOM in ons lewe: SY wil en doel vir ons, SY werksaamheid in ons, SY hulp en troos, SY seën en glimlag. ‘n Lewe-met-God is sonder twyfel ‘n sinvolle en oorvloedige lewe. Tree nader met ‘n groot verwagting!

Hemelse Vader, ek verlang na meer van U. Gee my meer geloof, sodat ek meer van U kan leer – meer met U kan leef! Amen.

Nader tot God met groot geloof!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –