Forum 2.0

3642 Die kern van geloof

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Heb 11:1 NAV

Die teksboekdefinisie van geloof, wat ons nog in die kategese geleer het, staan steeds: GELOOF = KENNIS + VERTROUE. Ons moet egter onthou dat hierdie kennis van God nie objektief of wetenskaplik is nie, want God kan nie so geken word nie. Nee, dis persoonlik en intuïtief, dis my gees se gewaarwording van Hom. In daardie sin is ons vertroue dan “blinde” vertroue, ‘n uitreik in die donker. Geloof aanvaar eenvoudig dit waarop ons hoop, sê die Skrif hier, dit raak oortuig van Hom, sonder “bewyse” – en reageer dan, soos ‘n kind, met verwagting en vertroue. Ja, dis die onseker sekerheid van die geloof! As daar volle sekerheid was, volle bewys, verval die noodsaak van geloof immers. Eendag sal ons geloof wel oorgaan in “aanskoue”, maar tot dan leef ons afhanklik, afwagtend – hoopvol. Vertrou egter voort, hoor! Die wat soek sal vind, die wat vra ontvang – as jy klop sal die deur voor jou oopgaan. Dís ons belofte! 

Hemelvader, ek ervaar U in my hart en ek op U reageer met my lewe. Kom, Heilige Gees, versterk my geloof, bou die verhouding tussen my en U! Amen.

As alles onseker is: vertrou voort! 

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –