Forum 2.0

3643 Geloof is om God te ken

En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Joh 17:3 NAV

Geloof is kennis plus vertroue. Ons kan God nie vertrou as ons God nie ken nie, want WAT sal ons glo, op WIE sal ons vertrou? Hoe meer ons egter van die Here ken, hoe makliker sal ons geloof kom. Ons het reeds gesê dat ons God uit die natuur kan ken, maar op ‘n objektiewe manier – as Skepper. Nogtans is daar baie lesse dáár wat jou geloof sal bou! Om God as Verlosser te leer ken moet ons egter die Skrif lees, wat ons vertel van Jesus Christus. Onthou, God is soos Christus, want Christus is God se beeld, God-as-mens. Hoe is God? God is soos Christus! Soos ons Christus leer ken, bv. in die Evangelies, so sal ons geloof groei. Ten slotte leer ons God persoonlik ken in ons harte, as die Heilige Gees Hom aan ons openbaar in ons lewe – soos ons die geloofspad met Vader loop. Wat ‘n voorreg om God te ken!

Hemelse Vader, watter wonderlike voorreg om U te kan ken, om my en in my. Ek verlang na nog meer van U! Amen.

Besluit om God te leer KEN!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –