Forum 2.0

3644 Geloof vertrou HOM

NEEM ASB. KENNIS DAT ONS OORDENKINGS MôRE SLUIT VIR DIE JAAR.

ONS HEROPEN WEER OP 8 JAN 2018. GESEëNDE KERSFEES!

...laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Heb 12:1b-2a NAV

As ons oor geloof praat, moet ons die klem reg lê. Soms sien kinders van die Here geloof as een of ander wilskrag wat hulle moet inspan sodat dinge kan gebeur. Hulle mik hulle op ‘n spesifieke uitkoms en probeer dan geloof opwerk, ook deur geestelike “tegnieke”, sodat daardie ding sal gebeur.  Geloof behels sekerlik iets daarvan, maar dis nie die wese van die saak nie. Geloof se objek is nie IETS nie, maar IEMAND. Ons glo nie dat IETS sal gebeur nie, maar ons glo IEMAND, naamlik dat die Liefdevolle Vader sal sorg en sal laat gebeur wat moet gebeur. Geloof se klem is nie iets wat EK doen nie, maar wat GOD sal doen. As ons vergeet van geloof as ‘n tegniek om ons wil deur te voer – in Jesus Naam! – en bloot begin om Vader te vertrou vir ALLES, sal ons nader kom aan wat geloof werklik is. Geloof is veral RADIKALE VERTROUE.

Hemelse Vader, laat U wil geskied. U ken die begeertes van my hart, U het my lief en U seën my – nogtans is U wil vir my die beste! Amen.

Geloof manipuleer nie – geloof vertrou!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –