Forum 2.0

3645 Geloof laat los

NEEM ASB. KENNIS DAT ONS OORDENKINGS VANDAG SLUIT VIR DIE JAAR.

ONS HEROPEN WEER OP 8 JAN 2018. DANKIE VIR 'N MOOI JAAR EN GESEëNDE KERSFEES!

My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied. Mat 26:42b NAV

Ons sien geloof dikwels as ‘n tegniek om dinge te bekom. Ons wil geloof inspan om God se seën te ontvang op ons finansies, gesondheid of verhoudings. Ons gebruik ook allerhande tegnieke om ons geloof vir ons te laat “werk”. Ons fout is egter dat ons dink dat die geestelike lewe oor onsself gaan: oor óns behoeftes en begeertes – oor óns blessings! Volgelingskap gaan egter oor die Meester. Volgelinge het hulleself en hul eie wil afgelê – hulle leef vir SY WIL. Geloof, as radikale vertroue, gaan eerder daaroor om dinge af te lê, te laat gaan, te verloor. Ons gee ons eie wil en besluite prys, ons gee ons behoeftes af in sy hand, ons laat vaar ons pogings tot beheer – uiteindelik gee ons ons hele, hele lewe weg aan Hom. HY word alles vir ons! Laat los tog maar wat jy dink jy het – gee af, gee weg! DIT is die geloofslewe van die dissipel.

Hemelse Vader, ek is steeds so selfgerig. Dit gaan alles oor my! Help my om los te laat – wat ek in elk geval nie kan hou nie – en word U dan alles. Amen.

Laat los … en laat God GOD wees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –