Forum 2.0

3646 Geloof en berge versit

Mag jy 'n wonderlike en geseënde jaar beleef! Ons gaan voort met ons reeks oor dissipelskap en is besig met die tema van geloof. Ons sluit ook ons nuusbrief in. Alles van die beste!

As julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan staan daar anderkant!’ en hy sal gaan. (uit) Mat 17:20 NAV

Die lewe van ‘n volgeling is ‘n geloofslewe. Vertrou die Here dus gerus meer vir jou behoeftes en probleme, jou begeertes en drome, jou toekoms, jou hele lewe! Leef gerus met groot verwagting, met radikale vertroue! Geloof maak dat jy ryk, diep en voluit kan leef. Dit oorkom ons eie ekkigheid en beheptheid en rig ons lewe op God. Van sy kant belowe Hy om ons afhanklikheid en vertroue te eer en te beloon. Daarom kan ‘n volgeling wonders beleef deur geloof – in beginsel kan ons deur geloof berge versit, sê Jesus hier. Nogtans is dit nie die geloof wat die berg versit nie – dis nie een of ander sielskrag nie – dis God wat die berg versit. Ook om in Jesus’ Naam te bid beteken bloot dat ons namens Jesus bid – soos Jesus sóú bid. Geloof vloei altyd in God se wil in, want niks sal buite sy wil om gebeur nie. Maar ja: bid in sy wil en jy sal ‘n nuwe dimensie betree!

Almagtige God, U kan enige-iets doen – U kan in hierdie situasie ingryp. Ek wag nou op u werk met ‘n groot verwagting! Amen.

Vra meer, verwag meer, vertrou meer!

 

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.cvan om

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –