Forum 2.0

3648 Oefen jou geloof

“Ek glo,” roep die seun se pa dadelik uit. “Help my in my ongeloof.” Mark 9:24 NAV

Geloof – om God te vertrou vir ons behoeftes en begeertes – is iets waarin ons moet groei. Hier sien ons ‘n wonderlike voorbeeld van hoe dit kan werk. Die siek kind se pa sê vir Jesus dat hy glo, maar dat die Here tog asseblief sy geloof moet aanvul. Hoe mooi! Jesus genees sy seun onmiddelik. As ons dus self in geloof wil groei moet ons ons behoefte aan geloof IN GELOOF aan Jesus rig – soos hierdie man. Dis nie verkeerd om jou geringe geloof te erken nie, want God ken die mate of die kwaliteit van jou geloof reeds presies. Nee, die Here eer dit as jy vir méér geloof vra! Vra dus en oefen dan jou geloof. Vervang jou vreesgedagtes met geloofsgedagtes, praat met meer geloof, vertrou God vir meer – tree uit in groot geloof! Geloof, soos met die meeste geestelike dinge, is ‘n dissipline. Oefen dit! Soos jy die Here sien werk, sal jou geloof dan groei.

Here, my geloof is steeds te min, te vlak. Gee my meer! As ek U dan vir meer vertrou, help my om op die regte pad te bly – dit gaan steeds oor U. Amen.

Ek glo Here, maar gee my meer geloof!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –