Forum 2.0

3649 Vind God in die natuur

Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Rom 1:20a BDV

Die Skrif sê dat die natuur een groot heiligdom is. Alhoewel die sonde oral sigbaar is, getuig die skepping steeds van die Skepper. Elkeen kán dit sien! Die aarde is VOL van die heerlikheid van die Here, sê die Skrif. Kyk net op na die geweldige dak van God se katedraal oor ons. Kyk hoe mooi kleur Hy dit saans in: pienk, oranje, rooi. Dis ‘n sonde om in die grootste heiligdom ooit te staan, maar te weier om te aanbid! Laat ons God se heiligdom eerder heilig ag en in stand hou. Die mens se onverbiddelike vernietiging van die natuur is SONDE, want dit gaan lynreg in teen God se opdrag om te BEWERK en te BEWAAK. Laat ons die Skepper eerder eer vir sy skepping. As jy die kleinste blaartjie sien ontvou, die ywer van die voëltjies gewaar, die geruis van die branders hoor of in die naghemel opkyk, moet daar net een reaksie wees: DANKIE, HERE!

Dankie Here, dat U teenwoordigheid in die skepping alles heilig maak. Help my om U dáár te vind en te eer. Amen.

Waar is God? Hy is in sy natuur.

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –