Forum 2.0

3650 Vind God in sy kerk

Omdat ons agter is met ons oordenkings, stuur ons hierdie week ook een uit op Saterdag. Lekker naweek!

Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. 1 Pet 2:5 NAV

Sedert die kruis van Jesus het die noodsaak van diere-offers verval. Daarom is die tempel binne een generasie van die kruis vernietig. Die Nuwe Testament sê duidelik dat ONS, God se kerk, nou sy tempel is. ONS is nou die priesters wat in die geestelike heiligdom geestelike offers bring wat vir God welgevallig is, volgens Petrus. Onthou, as ons van die “kerk” praat, praat ons nie van geboue nie. Alhoewel ‘n gebou wat aan God gewy is ‘n besondere atmosfeer adem en ons uitnooi om te aanbid, woon God nie in geboue nie. Sy “kerk” is sy aanbidders, sy volk. Hy woon by húlle! As jy God dus soek, kan jy Hom by húlle vind – op ‘n gebroke en onvolmaakte manier, maar tog. By húlle sal sy liefde en vrede wees, geloof en hoop – by húlle sal daar die offers wees van gebed en diens wat die lewe sinvol maak. Wees deel van só ‘n gemeenskap!

Hemelse Vader, dankie vir die gemeenskap van gelowiges. Ek weet dit is nie volmaak nie, maar dis my broers en susters! Amen.

Waar is God? Hy is in sy Kerk.

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –