Forum 2.0

3658 Geen groei sonder oefening

Ons basiese kursus, Geestelike Vorming, beweeg deur al die wesenlike aspekte van volgelingskap van Jesus - wat beteken dissipelskap prakties? Jy is ook welkom om aan te sluit! Vir meer inligting oor hierdie relevante program, kliek hier.

Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en die toekoms. 1 Tim 4:7b-8 NAV

Oefening is die manier waarop ons dinge bemeester. Wil jy leer skilder? Wil jy dalk fiks word, jou gholf verbeter, leer kitaar speel? Iemand moet jou die tegnieke leer en dan moet jy dit oefen. Oefen, oefen, oefen! Aan die begin sal dit sukkel, maar soos jy die ure insit sal dit beter gaan. Dit gaan nie vanself kom nie! Paulus gebruik hier die woord vir liggaamlike oefening om te sê dat ons ons toewyding aan God ook moet “oefen”. Hoe anders sal ons leer bid as deur te bid? Hoe sal ons die Woord ons eie maak as ons dit nie lees, herhaal, memoriseer en mediteer nie? Hoe sal ons diensbaar word as ons nie Saterdae by die gemeente-uitreik opdaag nie? Niks wat die moeite werd is kom sonder inspanning, oefening of dissipline nie! As ons nie bereid is om die geestelike lewe met dissipline aan te pak nie, gaan ons onvolwasse Christene bly – hoe jammer!

Here Jesus, ek weet dissipline en oefening sal my verhouding met U verdiep – en U is dit werd! Help my om my prioriteite te hersien. Amen.

Kyk weer na jou prioriteite!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –