Forum 2.0

3659 Die dissiplines van die Gees

Ons nuwe kursus, IN PRAKTYK, het laas week begin, maar jy kan steeds deelneem! Ons kyk vir 'n jaar lank na die PRAKTYK van die geestelike lewe: hoe eet en drink 'n Christen, hoe ry en baklei hy - hoe werk Christenskap in die huis, by die kantoor, rondom die vuur, in die bed? Onthou, die geestelike lewe speel in die gewone lewe uit! Lees meer oor hierdie opwindende kursus hier: http://jimileroux.com/forum/topics/in-praktyk

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, .... nederigheid en selfbeheersing. Gal 5:22-23 NAV 

Die tema van geestelike dissiplines klink vir sommige Christene nie reg nie. Dit klink vir hulle soos uiterlike rituele, blote godsdienstigheid. Hulle wil eerder in ‘n dinamiese verhouding met God wees en spontaan deur die Gees gelei word. So ‘n teenstelling is egter vals, want die innerlike verhouding met God en die uiterlike uitleef daarvan is twee kante van presies dieselfde munt. Trouens, dis juis die Heilige Gees wat ons in groter selfdissipline inlei. Hoe meer Geesvervuld ons leef, hoe meer selfbeheersing sal ons hê, sê die Skrif hier. Dis immers die Gees wat ons lei om méér te bid, méér die Woord te lees, méér te gee, méér te dien – met méér toewyding aan God te leef! Dis sy hele doel – en dis eenvoudig ‘n feit dat die wat gereeld bid, méér bid, dat die wat gedissiplineerd die Skrif lees, méér lees. Die vrug van die Gees is nie  ongedissiplineerdheid nie – nee, dit is verbintenis, toewyding, selfbeheersing!

Here Jesus, ek wil U met meer toewyding dien. Heilige Gees, vul my – dra u vrug van selfbeheersing in my lewe. Amen.

Kom onder die beheersing van die Gees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –