Forum 2.0

3660 Skep ruimtes vir God

Ons basiese kursus, Geestelike Vorming, beweeg deur al die wesenlike aspekte van volgelingskap van Jesus - wat beteken dissipelskap prakties? Jy is ook welkom om aan te sluit! Vir meer inligting oor hierdie relevante program, kliek hier.

…stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Rom 6:13b NAV

Die geestelike dissiplines, soos gebed of die Woord, gemeenskap, diens of mededeelsaamheid is nie wette of “werke” nie. Dis nie laste wat ons mekaar oplê nie. Dit maak ons nie beter Christene as diegene wat dit anders benader nie. Geestelike dissiplines is daar vir ONS, dit is ONS maniere om in toewyding aan die Here te leef. Een definisie van geestelike dissiplines is dat dit die ruimtes is wat ons in ons lewe maak om God te beleef. As ons in ons besige dag stop en bid, is daar ‘n ruimte waarin ons God kan ontmoet. As ons die Skrif gereeld lees kan ons dáár sy inspraak ervaar. As ons die byeenkoms bywoon, kom ons in ‘n ruimte waarin ons God kan hoor. Om gedissiplineerd te gee, te loof of te dien is alles ruimtes waarin God kan werk. As ons ruimtes vir God maak, sal Hy daardie ruimtes vul, hoor – en sal ons die seën daarvan beleef!

Here, my lewe is so besig en so vol, maar nie vol van U nie! Help my om ruimtes vir U te maak in my lewe. Amen.

Maak ruimtes vir God in jou dag!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –