Forum 2.0

3661 Jesus se dissiplines

Ons nuwe kursus hierdie jaar, IN PRAKTYK, beweeg deur die gewone lewe van 'n Christen: by die huis, in die verkeer, op kantoor, in konflik en vele meer! Hoe leef ons geestelik in sulke omstandighede? Vir meer besonderhede kliek hier.

Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan, en sy dissipels het Hom gevolg. Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en gebid… Luk 22:39,41 NAV

Jesus se geestelike lewe is gekenmerk deur vaste gewoontes. Ons lees dat Hy vroeg soggens bid, dat Hy onttrek na eensame plekke of na die berg. In hierdie vers lees ons dat Hy “volgens gewoonte” teen die Olyfberg gaan bid het, in die koelte van die bome. Ons lees van sy gewoonte om weekliks die sinagogediens by te woon. Ons lees hoe Jesus vas in die woestyn en bid in die tempel. Ons sien hoe Hy deelneem aan die hele Joodse ritueel: Hy bid die gebede, Hy hou die wette, Hy vier die feeste. Hierdie geestelike gewoontes het struktuur gegee aan sy verhouding met God! Natuurlik kan ons nie met dieselfde intensiteit as die Meester bid of vas nie, maar ons kan ons eie ritmes en gewoontes ontwikkel, wat struktuur gee aan ons verhouding met God. Ons het ons eie en unieke geloofsgewoontes nodig – immers, as die Meester dit nodig geag het, hoeveel te meer nie ons nie?

Here Jesus, my verhouding met U benodig meer struktuur. Help my daarmee! Amen.

Bring struktuur in jou geestelike lewe!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –