Forum 2.0

3662 'n Dissipel het dissiplines

Ons nuwe kursus hierdie jaar, IN PRAKTYK, beweeg deur die gewone lewe van 'n Christen: by die huis, in die verkeer, op kantoor, in konflik en vele meer! Hoe leef ons geestelik in sulke omstandighede? Neem deel! Vir meer besonderhede kliek hier.

Die  wat Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Gal 5:24-25 NAV

Die woord dissipel en die woord dissipline het dieselfde Latynse oorsprong. ‘n “Dissipel” was ‘n “leerling” (die volgeling van ‘n sekere leer) en sy “dissipline” was die lering of instruksie wat hy geleer of nagevolg het. Dis twee kante van dieselfde saak! Ons sien onsself ook as dissipels (of leerlinge) van ‘n Meester, wat sy dissiplines (of leringe) navolg. HY leer ons en wys ons; ONS gee dan uitvoering daaraan. Ons doen moeite daarmee en rig ons lewe daarvoor in, want ons glo dat ons Meester ons reg leer. Uiteindelik dink en praat en doen ons soos Hy, wat die leerling se hele doel is. Ons kan onsself nie “dissipels” noem as ons nie die “dissiplines” van die Meester uitleef nie! Onthou, Jesus Christus se lering is nie abstrakte teorieë nie – dis konkrete, alledaagse praktyke. As ons onsself dissipels noem, moet ons DOEN wat Hy leer!

Here Jesus, ek volg U as my Meester. Ek wil u lering werklik my eie maak en in my lewe toepas. Help my daarmee! Amen.

Leer sy lering – leef sy lering!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –