Forum 2.0

3665 Gesamentlike dissiplines

Ons nuwe kursus hierdie jaar, IN PRAKTYK, beweeg deur die gewone lewe van 'n Christen: by die huis, in die verkeer, op kantoor, in konflik en vele meer! Hoe leef ons geestelik in sulke omstandighede? Neem deel! Vir meer besonderhede kliek hier.

Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. Heb 10:25 NAV

Geestelike dissiplines is die praktyke en gewoontes wat ons lewe op God rig. Daar is verskeie soorte van hierdie dissiplines en een daarvan is die “gesamentlike dissiplines”. Dit behels die geestelike praktyke wat saam met ander gedoen word. Die bekendste hiervan is die GEMEENSKAP van gelowiges. Onthou, die geloofslewe is bedoel om in gemeenskap geleef te word. Daarom moet ons iewers by die kerk ingeskakel wees, betrokke raak: sáám bid, sáám werk vir die Here! DIENS is ook ‘n belangrike dissipline, want dit bewys Jesus se liefde en hou ons nederig. ONDERWERPING en BELYDENIS is ook deel van ons gemeenskapslewe. Ook die klein gemeenskap van die HUISALTAAR is ‘n dissipline. Praat die Here met jou oor sommige van hierdie praktyke? Wees dan gehoorsaam en begin iets daarvan in geloof beoefen. Maak ‘n begin en oefen dit dan! Groei daarmee. Dis so die moeite werd!

Here Jesus, help my om sinvol by u liggaam in te skakel. Dis goed vir my! Leer my om meer plek daarvoor in my lewe te maak. Amen.

Maak ruimte vir geestelike gemeenskap!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –