Forum 2.0

3672 Daar kry jy goeie leierskap

Woensdag begin Lydenstyd. Ek nooi jou uit - soos vorige jare - om die Vastyd ("Lent") saam met ons te vier, deur van enkele items afstand te doen vir 40 dae. Miljoene Christene regoor die wêreld neem daaraan deel. Vir meer besonderhede:kliek hier

En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Efes 4:11-12 NAV

Baie Christene wil deesdae buite die kerk om met hulle geestelike lewe aangaan. Daar is immers baie bronne beskikbaar om geestelik mee te groei: boeke, radio, TV, die internet… waarom dan nog op die kerk staatmaak? Wel, die kinders van die Here het inderdaad die kerk nodig, veral vir dit wat in groepsverband gebeur. Die kerk, as gemeenskap van gelowiges, leer ons ons Christenskap baie beter as wat enige boek of webruimte dit kan doen – die een is die teorie en die ander is die praktyk! Een voordeel van die gemeente is sy leiers. Goeie leiers leer ons die pad van God, maar nog meer belangrik, WYS ons die pad van God! Leiers demonstreer hoe om ‘n Christen te wees in verskillende situasies, teenoor verskillende mense. Hulle leer ons praktiese geloof, gebed, liefde en diens. Hulle is ons voorbeelde en mentors. Om geestelik te probeer groei alleen in ons sitkamer, sonder die inset van goeie leiers en die praktyk van die geestelike gemeenskap, is eintlik onmoontlik.

Here Jesus, dankie vir die goeie leiers en mentors in my lewe. Help my om in hulle spore te volg – na U toe! Amen.

Kies vir jou goeie leiers, volg hulle voorbeeld!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –