Forum 2.0

3674 Daar kan jy dien

Lydenstyd het begin. Ek nooi jou uit - soos vorige jare - om die Vastyd ("Lent") saam met ons te vier, deur van enkele items afstand te doen vir 40 dae. Miljoene Christene regoor die wêreld neem daaraan deel. Vir meer besonderhede:kliek hier

Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Gal 5:13  NAV

Dis ‘n tendens vandag dat Christene buite die kerk om geestelik wil groei. Tegnologie maak dit inderdaad moontlik (dink maar aan alles wat boeke, radio, TV en die internet ons bied), maar ons groei kan net tot op ‘n punt gaan as ons nie deel is van ‘n geestelike gemeenskap nie. Dis immers in verhouding, in gemeenskap dat ons ons Christenskap moet uitleef! Dis ook net in verhouding, in gemeenskap dat ons liefde prakties kan word, dat ons kan dien. DIT is ‘n wesenlike aspek van ons geestelike groei, dit is ons doelwit! As ons dus volwasse wil word in die Here moet ons ons boeke neersit, ons rekenaars afskakel en uit ons sitkamers kom. Ons moet begin dien! Ons geestelike lewe gaan immers nie oor onsself nie! Die vraag wat ons dus vir mekaar moet vra is: WAAR dien jy? Die kerk is ‘n plek waar jy kan dien. HOE dien jy? Met die gawes wat God vir jou gegee het.

Here Jesus, dankie dat u Gees MY ook met gawes begiftig het. Help my nou om prakties daarmee te gaan dien! Amen.

Gaan dien met jou gawes!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –