Forum 2.0

3682 Liefde is my woorde

Jy is op ons ADDISIONELE LYS, waarskynlik omdat ons jou nie op ons HOOFLYS kon plaas nie. Jy kan steeds - van tyd tot tyd - kyk of jy jou adres op ons hooflys kan voeg en of jy die confirmation mail kan ontvang. Die hooflys is bietjie mooier! Kliek hier.

Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. 1 Pet 4:8-9 NAV

Ons gesels oor liefde, die “groot gebod”. Bo alles vra God die liefde! Ons het gesê dat ons dit nie as een of ander teoretiese saak moet sien nie, maar as ‘n baie praktiese saak. Liefde is brood-en-botter prakties! Die liefde in ons hart moet die liefde in ons houding word, in ons gesig, ons oë – ja, heel letterlik! Dan moet dit die liefde in ons woorde word. Onthou, woorde kan seermaak of woorde kan heel. Dit kan lewend maak of doodmaak, by wyse van spreke. Dit kan breek of bou. Hoe ons praat is belangrik! Ons woorde moet dus liefde oordra. Ons kan byvoorbeeld moeite doen om in ons woorde belangstelling en begrip te wys, om mense in te sluit, om hulle gevoelens te konsidereer. Ons woorde moet aanmoedig, ondersteun, opbou, seën, bely, vergewe! Natuurlik kan ons in liefde ook verskil, reghelp, selfs teregwys en waarsku, maar altyd, altyd IN LIEFDE! Kies jou woorde versigtiger, want jy’s ‘n kind van God!

Liefdevolle Vader, help my sodat ek ander opbou, nie afbreek nie. Ek wil geloof, hoop en liefde inspreek, nie ongeloof, wanhoop of afkeer nie! Amen.

Kies woorde van hoop en liefde!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –