Forum 2.0

3684 Liefde doen wat dit moet

Jy is op ons ADDISIONELE LYS, waarskynlik omdat ons jou nie op ons HOOFLYS kon plaas nie. Jy kan steeds - van tyd tot tyd - kyk of jy jou adres op ons hooflys kan voeg en of jy die confirmation mail kan ontvang. Die hooflys is bietjie mooier! Kliek hier.

Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus. Gal 6:2 NAV

Liefde is die “groot gebod”. Paulus noem dit hier die “wet van Christus” – dis mooi! Ja, liefde is die riglyn en doel van ons geestelike lewe. Liefde is egter moeilik om te definieer – want dis baie dinge – maar die volgende formulering belig ‘n belangrike deel daarvan: liefde is dade wat die persoonlike en geestelike groei van ‘n ander aanhelp. Dié definisie beklemtoon liefde as dade, as ‘n praktyk. Dit sê ook dat liefde werklik begaan is oor die groei van ‘n ander. Dan impliseer dit dat ek gee of doen wat vir ‘n ander werklik nodig is, nie net wat hy wil hê nie! Dikwels vra mense vir iets wat ‘n egte behoefte is in hulle vooruitgang. Dan sê liefde “ja”, as dit kan. Soms, egter, vra mense vir dit wat nie werklik in hulle beste belang is nie. Dan sê liefde “nee”. Liefde het dus grense – ja, dis soms tough! Hoe jy egter ook al antwoord, antwoord asseblief IN LIEFDE!

Hemelse Vader, U sê soms vir my ook “nee”, maar ek vertrou U. Help my ook om ander WERKLIK te help, deur U wil in elke situasie te onderskei. Amen.

Gee wat nodig is - in liefde!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –