Forum 2.0

3685 Dit gaan nie oor my nie

Jy is op ons ADDISIONELE LYS, waarskynlik omdat ons jou nie op ons HOOFLYS kon plaas nie. Jy kan steeds - van tyd tot tyd - kyk of jy jou adres op ons hooflys kan voeg en of jy die confirmation mail kan ontvang. Die hooflys is bietjie mooier! Kliek hier.

Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Rom 12:1b NAV

Ons leef in ‘n wêreld waarin die mens in die middelpunt is. Dit gaan oor MY regte, MY keuse, MY eise en MY behoeftes. Dit geld selfs vir die kerk: ons soek nou ‘n kerk wat MY pas en ons soek ‘n God wat MY seën met finansies, gesondheid en geluk. Tientalle  preke, boeke, hele TV-kanale word aan hierdie boodskap gewy. God se doel is om my te seën – ek moet net die geestelike “tegnieke” vind hoe om dit te ontvang! So ‘n boodskap plaas die klem egter verkeerd: EK is nie in die middel van dit alles nie, God is in die middel! Onthou, my geestelike lewe gaan eintlik nie oor MY nie. Deur bekering het ek my rug op my eie ekkigheid, planne en wil gedraai en aan HOM volle beheer gegee. EK het gesterf, sê die Skrif, EK leef nie meer nie! My lewe is nou ‘n heilige en welgevallige offer aan HOM. HY doen wat HY wil. O, watter geseënde lewe!

Almagtige God, vergewe my dat ek alles oor myself maak. Help my om myself te oorkom, myself te vergeet – word U alles! Amen.

Vergeet van jouself – fokus op Hom!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –