Forum 2.0

3695 Jesus was ook doodgewoon

Hierdie reeks oordenkings is gebaseer op GEESTELIKE VORMING, ons "basiese kursus", waarin ons deur al die fondasies van 'n verhouding met God beweeg. Stel jy belang? Vir volle besonderhede: kliek hier.

En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Luk 2:52 NAV

Jesus het oënskynlik vir drie jaar bedien, van ouderdom 30 tot 33. Die eerste 30 jaar van sy lewe was waarskynlik redelik gewoon. Ons lees bloot dat Hy gehoorsaam en begaafd was. As kind het Jesus die sinagogeskool bygewoon en geleer lees, skryf en tel. By die huis moes Hy sy ma in die huis help en was Hy dus gewoond daaraan om vuur te maak, kos te help kook, hoenders kos te gee en skape en bokke te versorg. Later het Hy sy pa gehelp met die houtwerk. Vir Jesus was die huislike lewe bekend: die saam eet, stories vertel, grappe maak, huis skoonmaak en saans saam inkruip. Vir jare lank het Hy met sy gesin die sinagoge besoek en feeste, troues en begrafnisse bygewoon. Ons mis dikwels hierdie “gewone” deel van Jesus se lewe, alhoewel dit 90% daarvan uitgemaak het! Weet jy wat? Wees eerstens gewoon. Wees ‘n gewone mens. Volg Jesus in die gewone lewe. Met Hom in jou lewe sal die gewone wel buitengewoon word!

Here Jesus, dankie dat U die gewone lewe ook geleef het. Daarmee het U die gewone lewe geheilig! Wees vandag met my. Amen.

Leef die gewone lewe – buitengewoon!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –