Forum 2.0

3710 Woorde wat geloof spreek

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Efes 6:16-17 NAV

Dis interessant dat die “wapenrusting van God” in hierdie hoofstuk veral verdedigend van aard is. Dit laat ons vasstaan onder aanslae. Daar is egter een aanvalswapen en dit is “swaard van die Gees”, naamlik die woord van God. Die spesifieke term vir “woord” hier is rhema, wat dikwels dui op ‘n gesproke woord, ‘n uitspraak of verkondiging. Mens sou kon sê dat die Woord ‘n wapen in ons mond word as ons dit herhaal, dit bid, dit sing – dit sê! Dit oorwin die vyand. Ons moet in alle geval leer om woorde van geloof te spreek, nie van ongeloof nie. Ons is immers GELOWIGES! Natuurlik voel ons soms moedeloos en praat ons moedelose dinge, maar dan moet ons onthou wie ons God is. Dan moet ons sommer reguit, duidelik en hardop sê dat God dáár is, dat Hy goed is, dat Hy SAL red, dat die vyand verslaan is! Dan stem ons met die waarheid van die Woord saam. Moenie met die leuen van die vyand saamstem nie!

Vader, laat my woorde met U Woord saamstem. Laat my met woorde van geloof en krag en oorwinning praat. Amen!

Oorwin in jou lewe deur God se Woord!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –