Forum 2.0

3711 Woorde wat lewe spreek

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Efes 4:29 OAV

As gelowiges moet ons ons woorde se waarde besef. Woorde is belangrik, want dit getuig van die Een vir wie ons dien. Woorde kan ook ‘n kragtige effek op ander hê. Paulus sê hier ons moet seker maak dat ons woorde ander “stig”, met ander woorde opbou – dat dit “genade” oordra. Dis ‘n wonderlike gedagte! In die kerk word geglo dat sakramente genade oordra en die gelowige versterk vir die geestelike lewe. As ons woorde dan ook genade oordra aan ander, beteken dit dat ons woorde sakramenteel is, ‘n heilige handeling. Dit kan God in ‘n situasie indra, dit kan geloof bou, dit kan bekragtig en genees. Dis ‘n feit dat ‘n gesprek met sommige mense jou energeer en inspireer, jou lewendig en sterk laat voel, terwyl ander se woorde jou energie tap en jou moedeloos laat voel. Spreek tog lewe in situasies en in mense se lewens in – nie die dood nie! As jy seker maak dat jou woorde sê wat God sê, sal dit só wees!

Vader, laat my woorde energie oordra, genade gee aan die wat hoor! Laat ek lewe spreek, wanneer ek ook al praat – nie die dood nie. Amen.

Spreek lewe teenoor ander, nie die dood nie!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –