Forum 2.0

3712 Wat is 'n getuie?

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hand 1:8 NAV

As Jesus-volgelinge moet ons sy getuies wees oor die hele wêreld. Kom ons vra egter eers die fundamentele vraag: Wat is ‘n getuie?  Ons sal dit beter verstaan as ons kyk hoe werk getuienis-lewering in die hof. As ‘n saak aangehoor word, word daar “getuies” geroep. Hulle was teenwoordig of het een of ander betrokkenheid by die saak. Nou moet hulle kom vertel PRESIES wat hulle in die verband ervaar het. Wie het wat gesê, wat het toe gebeur, ensovoorts. Dis belangrik dat so ‘n getuie net op ‘n getroue en betroubare wyse vertel wat hy beleef het. Hy hoef nie vir die hof iets te kom leer, of die hof van iets te oortuig nie. Hy hoef ook nie te interpreteer of te verklaar waarom iets gebeur het nie. Verstaan jy? As getuie van Jesus is jy nie ‘n “spesialis” (‘n teoloog of evangelis nie), maar bloot ‘n GETUIE. Jy vertel bloot wat jy beleef het – en wat jy steeds beleef. Dis al.

Here, ek beleef U wel. Ek HET ‘n getuienis! Maak my vrymoedig om dit te deel. Amen.

Getuig bloot wat jy weet!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –