Forum 2.0

3713 Jy IS 'n getuie

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’ Julle is getuies van hierdie dinge. Luk 24:46b-48 NAV

Om ‘n getuie te wees is bloot om te vertel van iets wat met jou gebeur het. Jesus sê hier sy dissipels moet as sy getuies gaan optree, want hulle was dáár. Hulle het drie jaar met Hom geleef. Hulle het elke gesprek en lering gehoor, elke wonderwerk en teken gesien, sy lyding, kruis en opstanding beleef. Dis doodgewoon DIT waarvan hulle moet getuig – niks meer nie en niks minder nie. Dis ‘n kragtige getuienis – en wie kan ontken dat hulle dit persoonlik en eiehands beleef het? So het ek en jy ook ‘n storie van ons Jesus-volgelingskap. Jy kan ook getuig hoe jou verhouding met Hom is, waarom dit vir jou waardevol is, hoe jy bekering en geloof ervaar, hoe jy vergiffenis en genade in jou eie lewe ondervind, hoe gebed vir jou werk. Ja, jy het ‘n unieke en wonderlike storie om te vertel! Vertel dit maar met vrymoedigheid – wie kan ontken dat dit jou belewing, jou intense, persoonlike waarheid is?

Here Jesus, maak my vrymoedig om te vertel wat tussen ons gebeur! Dis só kosbaar en wonderlik! Amen.

Vertel bloot jou storie!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –