Forum 2.0

3715 Getuig dan met jou woorde

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. 1 Pet 3:15b-16a NAV

Ons lewe behoort ‘n duidelike getuienis te wees van die Here wat ons dien. Almal behoort SY liefde en genade en geregtigheid in ons te sien. Selfs as ons faal – en ons sal – kan ons ‘n getuie bly. Ons kan byvoorbeeld opreg om verskoning vra en dinge regmaak op ‘n manier wat die Here sal eer. Mense sal raaksien dat ons op ‘n ander manier leef en sal met ons daaroor praat. Dan moet ons gewillig en gereed wees om te antwoord, sê Petrus hier. So word ons lewens-getuienis ons woord-getuienis. Ons het reeds gesê die inhoud van ons getuienis is bloot ons persoonlike belewenis van ‘n verhouding met God. Die toon van ons getuienis is egter ook belangrik. Petrus sê dit moet beskeie en eerbiedig wees. Ons benadering is nie oorredend of argumenterend nie. Beslis nie meerderwaardig of alleswetend nie. O nee! Gesels eg en opreg, nederig en eerlik, vriendelik, respekvol. Vertel hoekom jy Jesus volg met jou lewe – dis ‘n boeiende verhaal!

Here, gee my geleenthede om oor my verhouding met U te praat en maak my vrymoedig. Maak my wys in hoe ek van U getuig. Amen.

Wees gereed om oor God te praat!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –