Forum 2.0

3718 In hartlike gemeenskap in

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Mat 5:16 NAV

As Jesus-volgelinge moet ons ons lig laat skyn. Ons is getuies van Christus eerstens deur hoe ons leef, maar ook deur vryelik en wyslik oor Hom te praat. Daar is egter nog iets wat ons kan doen en dis om mense in die Christengemeenskap in te nooi. Ja, nooi mense doodgewoon kerk toe of kleingroep toe, veral as daar iets spesiaals gebeur! Aan die een kant is dit belangrik dat ons kerke werklik verwelkomend is teenoor buitestaanders (dikwels dink ons ons is, maar ons is nie), maar aan die ander kant is dit onnodig (en onmoontlik) dat die kerk perfek is voor jy iemand kan nooi. Dit gaan nie soseer oor die kerk wat alles reg doen nie, maar oor die behoefte van die hart! Onthou, dis die Heilige Gees wat in harte werk – ons is maar net fasiliteerders. Liefdevolle verhoudings en opregte mense, vir wie hulle geloof “werk”,  is presies wat die meeste na op soek is – en julle het dit! Nooi hulle in hartlike gemeenskap in!

Here, ons kerk is nie volmaak nie, maar ons mense is opreg. Gee my meer vrymoedigheid om mense kerk toe te nooi! Amen.

Nooi mense gerus kerk toe!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –