Forum 2.0

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.” Luk 7:46-47 NAV 

Toe Jesus by Simon die Fariseër se huis was in Betanië, kom ‘n “sondige vrou” na Hom toe, huilend, en salf sy voete met baie duur olie. Jesus sê haar daad kan verstaan word uit haar agtergrond. Sy is vir baie vergewe en daarom bewys sy nou baie liefde! Hy seën haar. So kom elkeen van ons na Jesus met ons eie storie – ons geskiedenis, ons verlede. Jou unieke ervarings bring vir jou unieke voordele: dalk verstaan jy sekere mense goed, dalk kan jy ‘n ander taal praat, dalk het jy ‘n besondere vaardigheid opgedoen? Ook jou swaarkry het jou gevorm: dalk was jy sieklik, het julle ‘n gestremde broer versorg of moes julle allerhande dinge ontbeer? Dalk het jou pa gedrink? Dan is jy in die besondere posisie om te kan sê: “ek verstaan” – en kan jy jou kennis inspan om iemand te help. Jou unieke storie is baie belangrik! Jou ervarings kan ander mense seën! Die Here wil dit alles gebruik.

Here, my verlede – goed of sleg – het my gemaak wie ek vandag is. Hoe kan U dit gebruik? Ek is gewillig. Amen.

Besef dat God jou storie wil gebruik!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –